Mewnbynnwch manylion y dosbarthiadau sydd angen ymuno arnoch isod -
Pwnc (subject)
Athro / Athrawes
Byddwn yn danfon y Google Classroom "Join Codes" nôl
i'ch cyfeiriad E-bost HWB.

Dosbarthiadau Google Classroom