Adnoddau Gwersi

HWB :
Mae Microsoft 365 Education AM DDIM i ddysgwyr ac athrawon
https://hwb.gov.wales/microsoft
education.minecraft.net
Danfon gwaith nol drwy ffon?
Neges wrth Dr Llinos Jones (10-6-2020)
Rwyf wedi siarad gyda sawl disgybl ddoe o swyddfa’r ysgol a’r rhan fwyaf ohonoch yn poeni tipyn am y gwaith. Gallaf eich sicrhau chi, ddisgyblion CA3, blwyddyn 7, 8 a 9 nad oes angen i chi boeni am y gwaith chi wedi colli yn yr wythnosau diwethaf ond rwyf am i chi ganolbwyntio ar waith yr wythnos hon a’r wythnos nesaf. Ni fyddwch chi’n cael stŵr gan eich athrawon pan fyddwch chi’n dychwelyd. Mae angen i chi, blwyddyn 10 a blwyddyn 12, serch hynny, i sicrhau eich bod wedi gorffen y tasgau allweddol. Rydych chi, wedi’r cyfan yn paratoi ar gyfer arholiadau allanol, felly, gwnewch eich gorau glas.
j2e5-reader.jpg

Mae Coleg yr Iesu, Rhydychen wedi darparu adnoddau ar gyfer disgyblion Ysgol Uwchradd yn enwedig i ddisgyblion sy'n dymuno cael eu herio. Mae'r linc isod. Llawer o weithgareddau diddorol iawn-

https://www.jesus.ox.ac.uk/covid-19-schools-closures-activities-resources-guide.