Gwybodaeth ysgol

Rwy’n siwr bod y rhan fwyaf ohonoch wedi gwrando ar y gweinidog addysg, Kirsty Williams yn siarad heddiw a siwr o fod erbyn hyn yn gwybod bod pob disgybl yn mynd i fod nôl gyda ni yma ym Mro Myrddin ymhen tair wythnos. Fe fydd yr ysgol yn ail agor ein drysau ar gyfer ein disgyblion ar y 29ain o Fehefin ac rydym wir yn edrych ymlaen at hynny. Wrth gwrs ni fydd pob disgybl nôl ar yr un amser na’r un diwrnodau. Bydd rhagor o fanylion gyda ni cyn hir.
Cynghorau ysgol
Pwyllgor eco
Gwaith celf disgyblion