10-7-2020

 

Bore da i chi gyd,

Mae’n ddydd Gwener unwaith eto a’r wythnos yma eto wedi hedfan. Er gwybodaeth mae’n ddiwedd cyfnod arbennig iawn i ddau o’n aelodau staff yr wythnos nesaf gydag ymddeoliad dau athro sydd wedi rhoi 62 mlynedd o wasanaeth i’r ysgol rhyngddynt. Ar ddiwedd yr wythnos fe fydd Mr Gwyn Jones, pennaeth yr Adran Ieithoedd Tramor Modern yn ein gadael a Miss Zelda Williams ein pennaeth cynorthwyol ag athrawes Saesneg. Yn ystod yr wythnos nesaf pan fyddwch yn eu gweld, cofiwch gael sgwrs gyda nhw gan ddymuno’n dda iddynt ym mis Medi.

Yr wythnos nesaf fe fyddaf yn cael cyfle i ddymuno’n dda i chi trwy ‘Live Event’ ar Teams gobeithio. Byddaf yn treialu’r system ar ddechrau’r wythnos ac yna yn rhoi gwahoddiad i chi ymuno yn y ‘digwyddiad byw’ ar ddydd Gwener yr 17eg ar gyfer blwyddyn 7, 8, 9 a 12 a dydd Iau ar gyfer blwyddyn 10. Cewch fanylion eto am y digwyddiad byw cyn diwedd tymor.

Rwy’n siwr nawr eich bod wedi clywed cyhoeddiad Kirsty Williams ddoe yn sôn am ddychwelyd i’r ysgol ym mis Medi. Byddaf yn rhannu rhagor o fanylion y cyfnod dychwelyd gyda chi yr wythnos nesaf ond bydd hi’n braf, yn sicr, cael mynd nôl i rywfath o normalrwydd.

Mae’r llun nesaf yn sicr yn bwysig i ni feddwl amdano yn y cyfnod hwn wrth edrych ymlaen at mis Medi.

Mwynhewch y penwythnos.

Tan bore Llun.

Neges y dydd