Dr Llinos Jones - Pennaeth / Headteacher 
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin
Croes-y-Ceiliog
Caerfyrddin / Carmarthen

Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire

Cymru / Wales

SA32 8DN
 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

Rhif ffôn / Telephone - 01267 234829
E-bost / E-mail - swyddfa@bromyrddin.org

 

Ysgol Gyfun Gymraeg

BRO MYRDDIN

BRO MYRDDIN

Welsh Comprehensive School

Heb Ddysg - Heb Ddeall

Pennaeth / Headteacher

 

Cyfarchion cynnes iawn i chi i gyd a chroeso i wefan Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin. Ysgol Uwchradd benodedig Gymraeg yw Bro Myrddin. Porwch drwy dudalennau ein gwefan er mwyn i chi ddysgu mwy am ein gwaith ac er mwyn i chi gael blas ar fywyd yr ysgol.  

A very warm welcome to the Bro Myrddin Welsh Comprehensive School website. Bro Myrddin is a secondary school teaching the vast majority of subjects in Welsh.  Browse through our website for more information and to get a taste of the hustle and bustle of the school.

drjones-20.jpg
Dr Llinos Jones

Noson Wobrwyo
Rithiol 2021

2021 Virtual

Awards Evening

Trophy