top of page

Celfeddydau Mynegianol : 

Celf

Mrs Kathryn Richards (Pennaeth)
Mr Wyn Mainwaring

Cerdd
Mrs Meinir Richards (Pennaeth)
Athrawes : Mrs Nia Evans

Drama
Mrs Lowri Davies (Pennaeth) 
Mrs Meinir Jones-Davies 

Ieithoedd : 

Cymraeg
Mrs Helen Evans (Pennaeth)
Mrs Llinos Williams, Mrs Eirlys Thomas, Mrs Ffion Page, Mrs Nia Carrick,
Mrs Fflur Rhys a Miss Briallt Williams

 

Mrs Sian Roberts-Jones

Ieithoedd Modern
Miss Claire Russell (Pennaeth)
Mrs Hannah John

Saesneg
Mrs Llinos Mary Jones (Pennaeth)
Mrs Kathy Davies, Miss Rhian Evans, Mrs Judith Al-Rawasik,
Mrs Elin Smith a Mr Jac Davies

Mathemateg a Rhifedd : 

Mathemateg
Mrs Rhian Carruthers (Pennaeth)
Mrs Luned Davies, Mr Aled Williams, Mrs Nia Eynon, Miss Sian Davies a Mrs Lowri Rees

Mr Wayne O'Leary

Dyniaethau : 

Miss Charlotte Doyle

Addysg Grefyddol
Mrs Gwenan Morgans (Pennaeth)
Mrs Tracy Jenkins

Daearyddiaeth

Mr Alun Thomas (Pennaeth)

Mrs Alwen Owen

Hanes

Mrs Bethan Hubbard (Pennaeth)
Miss Elin Jones, Mr Euryn Madoc-Jones a Mr Gareth Jones 

Cymdeithaseg

Mr Gareth Jones 

Gwleidyddiaeth

Mr Gareth Jones 

Socioleg

Mr Gareth Jones 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg : 

Dylunio a Thechnoleg
Mr Robyn Davies (Pennaeth) 
Mr Steffan Davies, Mrs Non Knott (Tech Bwyd) a Miss Fflur Davies 

Gwyddoniaeth
Mr Gari Thomas (Pennaeth Adran/Pennaeth Ffiseg)
Miss Catrin Pritchard (Pennaeth Cemeg), Mr Tim Hayes (Pennaeth Bioleg), 
Mrs Rhian Williams, Mr Rhys Jones, Mr Emyr Rees a Mrs Eleri Ellis-Jones

Technoleg Gwybodaeth
Mr Christopher Lacey (Pennaeth)

Iechyd a Lles : 

Addysg Gorfforol
Mr John Norgrove (Pennaeth) 
Mrs Nerys Blue a Mr Adrian Williams 


 

Galwedigaethol :                               
 

Busnes
Mrs Melanie Phillips-Rees

Iechyd a Gofal
Mrs Rhian Jones

Troseddeg

Mr Euryn Madoc-Jones
Mrs Tracy Jenkins

Twristiaeth

Mrs Eirlys Thomas 

Seicoleg

Mr Rhys Jones

Y Bac Miss Elin Jones - Cydlynydd y BAC CA4/CA5

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mr Dyfed James (Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol CADY)

Goruchwylwyr gwersi :

Mrs Melanie Phillips-Rees

Mr Fabio Lewis

Staff Cynllun Pontio : 

Mr Carwyn Evans

Mr Steffan Davies

Mrs Sioned Williams

Athro dan hyfforddiant : 

Miss Hayley Kent

Staff Dysgu 2022-2023
bottom of page