top of page

Celfeddydau Mynegianol / Expressive Arts
Celf / Art

Mrs Kathryn Richards

Mr Wyn Mainwaring (Pennaeth adran / Head of department)

Cerdd / Music
Mr Berian Lewis (Pennaeth adran / Head of department)
Mrs Nia Evans

Drama
Mrs Lowri Davies (Pennaeth adran / Head of department
Mrs Meinir Jones-DavieIeithoedd / Languages
Cymraeg / Welsh

Mrs Helen Evans (Pennaeth adran / Head of department)
Mrs Llinos Williams, Mrs Eirlys Thomas, Mrs Nia Carrick, Mrs Fflur Rhys,
Miss Briallt Williams, Mrs Ffion Page, MrSian Roberts-Jones

Ieithoedd Modern / Modern Languages
Mrs Claire Russell (Pennaeth adran / Head of department)
Saesneg / English
Mrs Llinos Mary Jones (Pennaeth adran / Head of department)
Mrs Kathy Davies, Miss Rhian Evans, Mrs Judith Al-Rawasik,
Mrs Elin Smith, Mr David Bryer, Mrs Carys Jones

Mathemateg a Rhifedd / Maths and Numeracy

Mathemateg / Mathematics
Mrs Luned Davies (Pennaeth adran / Head of department
)
Mrs Rhian Carruthers, Mr Aled Williams, Mrs Nia Eynon, Miss Sian Davies,
Mrs Lowri Rees, Dr Angharad Thomas

Dyniaethau Humanities
Addysg Grefyddol / Religious Studies
Mrs Gwenan Morgans (Pennaeth adran / Head of department)
Mrs Tracy Jenkins

Daearyddiaeth / Geography

Mr Alun Thomas (Pennaeth adran / Head of department)

Mrs Alwen Owen

Hanes / History

Mrs Bethan Hubbard (Pennaeth adran / Head of department)
Miss Elin Jones, Mr Gareth Jones, 
Miss Charlotte Doyle 

Cymdeithaseg / Sociology

Mr Gareth Jones

Gwleidyddiaeth / Politics

Mr Gareth Jones 


Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology

Dylunio a Thechnoleg / Design and Technology
Mr Robyn Davies (Pennaeth adran / Head of department
Mr Steffan Davies, Mrs Non Knott, Miss Fflur Davies, Mr Richard Davies

Gwyddoniaeth / Science
Miss Catrin Pritchard (Pennaeth Adran / Head of department)
Mr Gari Thomas, Mr Tim Hayes, Mr Rhys Jones, Mr Emyr Rees,
Mrs Eleri Ellis-Jones, Mr Carwyn Evans, Mr Cenwyn Brain

Technoleg Gwybodaeth / Information Technology

Mr Christopher Lacey (Pennaeth adran/ Head of department)

Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 

Addysg Gorfforol / Sports and Physical Education
Mr John Norgrove (Pennaeth adran / Head of department)
Mrs Nerys Blue, Mr Adrian Williams, Miss Sara Patterson


 

Galwedigaethol / Vocational  

Astudiaethau Busnes / Business Studies
Mrs Melanie Phillips

Iechyd a Gofal / Health and Social Care
Mrs Tracy Jenkins, Miss Sara Patterson

Troseddeg / Criminology

Mrs Tracy Jenkins, Mr Euryn Madoc-Jones

Twristiaeth / Leisure and Tourism

Mrs Eirlys Thomas 

Seicoleg / Psychology

Mr Rhys Jones

Y Bac / The Welsh BAC 

Miss Elin Jones - Cydlynydd y BAC CA4/CA5 KS4/KS5 BAC Co-ordinator

Anghenion Dysgu Ychwanegol Additional Learning Needs Department 

Mr Dyfed James - (Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol CADY) /
(Additional Learning Needs Co-ordinator ALNCo)  

Goruchwylwyr gwersi Lesson Cover Supervisors

Mrs Melanie Phillips 

Staff Dysgu  / Teaching Staff
2023-2024
bottom of page