Yr Adran Addysg Gorfforol : Mr John Norgrove (Pennaeth yr Adran) 
Mrs Nerys Blue a Mr Adrian Williams 

Yr Adran Ddrama
Mrs Lowri Davies (Pennaeth yr Adran) 
Mrs Meinir Jones-Davies a Mrs Ann-Marie Lewis

Yr Adran Ddyniaethau
Mrs Gwenan Morgans (Pennaeth Addysg Grefyddol),

Mr Alun Thomas (Pennaeth Daearyddiaeth),

Miss Bethan Williams (Pennaeth Hanes),
Mr Euryn Madoc-Jones, Mrs Tracy Jenkins, Mr Gareth Jones a Mrs Alwen Owen                              
Yr Adran Dylunio a Thechnoleg :
Mr Robyn Davies (Pennaeth yr Adran) 
Mr Steffan Davies, Mrs Non Knott (Arlwyo) a Miss Fflur Davies

Yr Adran Fathemateg :
Mrs Rhian Carruthers (Pennaeth yr Adran) 
Mrs Lowri Rees, Mr Aled Williams, Mrs Luned Davies, Mrs Nia Eynon a Miss Sian Davies

Yr Adran Fusnes :
Mrs Sian Taylor (Bl12 a 13) a Mrs Melanie Phillips-Rees (Bl10 ac 11)


Yr Adran Gelf :
Mrs Kathryn Richards (Pennaeth yr Adran) 
Mr Wyn Mainwaring

Yr Adran Gerdd :
Mrs Meinir Richards (Pennaeth yr Adran) 
Athrawes : Mrs Nia Evans

Yr Adran Gymraeg :
Mrs Helen Evans (Pennaeth yr Adran)
Mrs Eirlys Thomas, Mrs Ffion Page, Mrs Nia Carrick, Miss Lisa Jones, Mrs Ceris James
a Mrs Sian Roberts-Jones

Yr Adran Iechyd a Gofal :
Miss Leony Hall (Pennaeth yr Adran) 

Yr Adran Ieithoedd Modern :
Mrs Hannah McAvoy-John (Pennaeth yr Adran)
Mrs Elin Smith

Yr Adran Saesneg :
Mrs Llinos Mary Jones (Pennaeth yr Adran)
Miss Rhian Evans, Mrs Kathy Davies, Mrs Judith Al-Rawasik a Mrs Elin Smith

Yr Adran Technoleg Gwybodaeth :
Mr Christopher Lacey (Pennaeth yr Adran)

Yr Adran Wyddoniaeth :
Mr Gari Thomas (Pennaeth Adran/Ffiseg)
Mrs Rhian Williams (Pennaeth Cemeg), Mr Tim Hayes (Pennaeth Bioleg), 
Miss Catrin Pritchard, Mr Rhys Jones, Miss Leony Hall a Mr Emyr Rees

Y Bac
Cydylynydd y BAC CA4/CA5 : Miss Elin Jones

 

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mr Dyfed James  

Staff Dysgu