Celfeddydau Mynegianol : 

Celf

Mrs Kathryn Richards (Pennaeth)
Mr Wyn Mainwaring

Cerdd
Mrs Meinir Richards (Pennaeth)
Athrawes : Mrs Nia Evans

Drama
Mrs Lowri Davies (Pennaeth) 
Mrs Meinir Jones-Davies 

Ieithoedd : 

Cymraeg
Mrs Helen Evans (Pennaeth)
Miss Llinos Davies, Mrs Eirlys Thomas, Mrs Ffion Page, Mrs Nia Carrick a Mrs Fflur Rhys

 

Mrs Sian Roberts-Jones

Ieithoedd Modern
Miss Claire Russell (Pennaeth)
Mrs Hannah McAvoy-John

Saesneg
Mrs Llinos Mary Jones (Pennaeth)
Miss Rhian Evans, Mrs Kathy Davies, Mrs Judith Al-Rawasik, Mrs Elin Smith
a Mr James Hancock-Evans

Mathemateg a Rhifedd : 

Mathemateg
Mrs Rhian Carruthers (Pennaeth)
Mrs Luned Davies, Mr Aled Williams, Mrs Nia Eynon, Miss Sian Davies a Mrs Lowri Rees

Mr Wayne O'Leary

Dyniaethau : 

Addysg Grefyddol
Mrs Gwenan Morgans (Pennaeth)
Mrs Tracy Jenkins

Daearyddiaeth

Mr Alun Thomas (Pennaeth)

Mrs Alwen Owen

Hanes

Miss Bethan Williams (Pennaeth)
Miss Elin Jones, Mr Euryn Madoc-Jones a Mr Gareth Jones 

Cymdeithaseg

Mr Gareth Jones 

Gwleidyddiaeth

Mr Gareth Jones 

Troseddeg

Mrs Tracy Jenkins a Mr Euryn Madoc-Jones

Socioleg

Mr Gareth Jones 

Gwydd a Thech : 

Dylunio a Thechnoleg
Mr Robyn Davies (Pennaeth) 
Mr Steffan Davies, Mrs Non Knott (Arlwyo), Miss Fflur Davies a Miss Lois Jones

Gwyddoniaeth
Mr Gari Thomas (Pennaeth Adran/Pennaeth Ffiseg)
Miss Catrin Pritchard (Pennaeth Cemeg), Mr Tim Hayes (Pennaeth Bioleg), Mrs Rhian Williams, Mr Rhys Jones, Mr Emyr Rees, Miss Leony Hall a Mrs Eleri Ellis-Jones

Technoleg Gwybodaeth
Mr Christopher Lacey (Pennaeth)

 

Iechyd a Lles : 

Addysg Gorfforol
Mr John Norgrove (Pennaeth) 
Mrs Nerys Blue a Mr Adrian Williams 


 

Galwedigaethol :                               
 

Busnes
Mrs Sian Taylor a Mrs Melanie Phillips-Rees

Iechyd a Gofal
Miss Leony Hall  

Twristiaeth

Mrs Eirlys Thomas 

Seicoleg

Mr Rhys Jones

Y Bac Miss Elin Jones - Cydlynydd y BAC CA4/CA5

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mr Dyfed James (Cydlynydd)

Staff Dysgu