top of page

Celfeddydau Mynegianol : 

Celf

Mr Wyn Mainwaring (Pennaeth adran)
Mrs Karen McRobbie

Mrs Kathryn Richards

Cerdd
Mr Berian Lewis (Pennaeth adran)
Mrs Nia Evans

Drama
Mrs Lowri Davies (Pennaeth adran) 
Mrs Meinir Jones-Davies 

Ieithoedd : 

Cymraeg
Mrs Helen Evans (Pennaeth adran)
Mrs Llinos Williams, Mrs Eirlys Thomas, Mrs Nia Carrick, Mrs Fflur Rhys,
Mrs Briallt Williams, Mrs Ffion Page a Mrs Sian Roberts-Jones

Ieithoedd Modern
Mrs Claire Russell (Pennaeth adran)
Saesneg
Mrs Llinos Mary Jones (Pennaeth adran)
Mrs Kathy Davies, Miss Rhian Evans, Mrs Judith Al-Rawasik,
Mrs Elin Smith a Mr David Bryer
Mrs Carys Jones

 

Mathemateg a Rhifedd : 

Mathemateg
Mrs Luned Davies (Pennaeth adran)
Mrs Rhian Carruthers, Mr Aled Williams, Mrs Nia Eynon, Miss Sian Davies,
Mrs Lowri Rees a Dr Angharad Thomas


Dyniaethau : 
Addysg Grefyddol

Mrs Gwenan Morgans (Pennaeth adran)
Mrs Tracy Jenkins

Daearyddiaeth

Mr Alun Thomas (Pennaeth adran)

Mrs Alwen Owen

Hanes

Mrs Bethan Hubbard (Pennaeth adran)
Miss Elin Jones, Mr Gareth Jones, Mrs Ffion Howells

Miss Charlotte Doyle 

Cymdeithaseg

Mr Gareth Jones 

Gwleidyddiaeth

Mr Gareth Jones 

Socioleg

Mr Gareth Jones 


Gwyddoniaeth a Thechnoleg : 

Dylunio a Thechnoleg
Mr Robyn Davies (Pennaeth adran) 
Mr Steffan Davies, Mrs Non Knott, Miss Fflur Davies a Mr Richard Davies

Gwyddoniaeth
Miss Catrin Pritchard (Pennaeth Adran)
Mr Gari Thomas, Mr Tim Hayes, Mrs Rhian Williams, Mr Rhys Jones, Mr Emyr Rees,
Mrs Eleri Ellis-Jones, Mr Carwyn Evans a Mr Cenwyn Brain

Technoleg Gwybodaeth
Mr Christopher Lacey (Pennaeth)

Iechyd a Lles : 

Addysg Gorfforol
Mr John Norgrove (Pennaeth) 
Mrs Nerys Blue, Mr Adrian Williams a Miss Sara Patterson


Galwedigaethol :                               
Busnes
Mrs Melanie Phillips

Iechyd a Gofal
Mrs Tracy Jenkins a Miss Sara Patterson

Troseddeg

Mr Euryn Madoc-Jones a Mrs Tracy Jenkins

Twristiaeth

Mrs Eirlys Thomas 

Seicoleg

Mr Rhys Jones

Y Bac Miss Elin Jones - Cydlynydd y BAC CA4/CA5

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mr Dyfed James (Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol CADY)

Goruchwylwyr gwersi :

Mrs Melanie Phillips, Mr Fabio Lewis a Miss Alana Jones

Staff Dysgu 2023-2024
bottom of page