top of page

Cynhelir nosweithiau rhieni fel arfer rhwng 4:00 a 6:00 y.h. yn neuadd yr ysgol
Parent Evenings are normally held between 4:00 and 6:00 p.m. in the school hall.

2023 - 2024

 

19/10/2023 - Blwyddyn 11 / Year 11  (Schoolcloud)
 

3/11/2023 - Blwyddyn 13 / Year 13 (Schoolcloud)

14/12/2023 Blwyddyn 12 / Year 12 (Schoolcloud)

18/1/2024 - Blwyddyn 10 / Year 10 (Schoolcloud)

1/2/2024 - Blwyddyn 9 / Year 9 

22/2/2024 - Blwyddyn 7 / Year 7 

14/3/2024 - Blwyddyn 8 / Year 8 

11/7/2024 - Noson rhieni Blwyddyn 6 (Medi 2024) / Year 6 Parents Evening (Year 7 Sept 2024)

Nosweithiau Rhieni / Parent Evenings
bottom of page