top of page

Cynhelir nosweithiau rhieni fel arfer rhwng 4 a 6:30 y.h. yn neuadd yr ysgol

2022 - 2023

 

Blwyddyn 11 - 20/10/2022 (ar-lein trwy Schoolcloud)
 

Blwyddyn 13 - 17/11/2022 (ar-lein trwy Schoolcloud)

Blwyddyn 12 - 15/12/2022 (ar-lein trwy Schoolcloud)

Blwyddyn 7 - 10/1/2023 (yn neuadd yr ysgol)

Blwyddyn 10 - 19/1/2023 (ar-lein trwy Schoolcloud)

Blwyddyn 9 - 2/2/2023 (yn neuadd yr ysgol)

Blwyddyn 8 - 16/3/2023 (yn neuadd yr ysgol)

Blwyddyn 6 - Nos Iau 13/7/2023 Noson darpar rhieni (Medi 2023) 

Nosweithiau Rhieni
bottom of page