top of page
Rydym yn diweddaru cynnwys ein gwefan ar hyn o bryd

We are currently updating our site content at the moment
Hyn y mae'r Ysgol/Darparwr Addysg Blynyddoedd Cynnar, yr Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru yn ei wneud â'r Wybodaeth Addysgol y maent yn ei chadw am Blant a Phobl Ifanc
How we use your information - Privacy notice for Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin The proper handling of personal information by the School is very important in delivering education to our pupils.
Yr Hyn y mae'r Ysgol/Darparwr Addysg Blynyddoedd Cynnar, yr Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru yn ei wneud â'r Wybodaeth Addysgol y maent yn ei chadw am Blant a Phobl Ifanc
Privacy Notice What the School/Early Years Provider, Local Authority and Welsh Government does with the Educational Information they hold on Children and Young People
Adroddiad Ymchwiliad Estyn 2022
Dogfennau ysgol / School Documents 
bottom of page