top of page
Adroddiad Ymchwiliad Estyn 2022
Tywydd garw -
ffynonellau rhoid gwybod os yw'r ysgol yn cau / ar gau
A fyddech chi wedi cadw'ch plentyn o’r ysgol cyn Covid-19?
Profion COVID-19 ar gyfer Disgyblion / Dysgwyr mewn Lleoliadau Addysg: Datganiad Preifatrwydd
Adolygiadau canolfan ac apeliadau Canlyniadau Galwedigaethol Lefel 1 a 2 / Tystysgrifau Cymhwysol a Diploma Lefel 3 Tachwedd 2021
Adolygiadau canolfan ac apeliadau
PYNCIAU CANLYNOL YN UNIG – CBAC – ADEILADWAITH, CHWARAEON, TLM CYMRAEG, TWRISTIAETH PEARSON – AMAETHYDDIAETH
Gwybodaeth Cytundeb Cartref - Ysgol
EGWYDDORION A RHEOLAU’R YSGOL
CANLLAWIAU I RIENI AR BRESENOLDEB
RHOI CANIATÂD I’R YSGOL FFILMIO A THYNNU LLUNIAU DISGYBLION
DEFNYDD O DDATA BIOMETRIG
RHEOLAU E-DDIOGELWCH – CYTUNDEB DISGYBL
Pfeg – Canolfan ragoriaeth mewn addysg ariannol
Canllawiau i rieni ar bresenoldeb
Cludo eich plentyn/plant i’r ysgol mewn car
Rheolau Gwisg Ysgol - Bechgyn a Merched
Cod Ymddygiad ar gyfer Hysbysiadau Cosb Presenoldeb Afreolaidd yn yr Ysgol/ Darpariaeth Addysg Amgen
Prydau ysgol am ddim - 
Mae Prydau Ysgol Am Ddim ar gael yn unig i’r plant hynny y mae eu rhieni / gwarcheidwaid yn derbyn budd-daliadau
Canllaw i helpu rhieni gyda'r broses UCAS
Linc ar gyfer rhieni i helpu disgyblion Bl12 /13 gyda'i ffurflen UCAS
Adroddiad Ymchwiliad Estyn 2022
Adroddiad Ymchwiliad Estyn 2010
Adroddiad Ymchwiliad Estyn 2015
Dogfennau ysgol
bottom of page