top of page
j2e5-reader.jpg
Network Rail - Track safety 
Internet matters
Think U Know
CEOP
Schoolbeat.org
Netaware
Childline
NSPCC
Meic Cymru
Ffrindiau ar-lein (Uwchradd)
CYFARFOD TîM GYRFA CYMRU YR YSGOL
Gwasanaeth ysgol (4/3/2019)
Rhannwyd yr hysbyseb yma gyda holl gymuned yr ysgol mewn gwasanaeth yr wythnos hon. https://www.youtube.com/watch?v=SnJar0Up6DY
Diben y clip oedd dangos i bob disgybl beth yw effaith negeseuon o’r fath ar ein iechyd meddwl. Atgoffwyd pawb o’u dyletswydd wrth fynd ar-lein a gofynnwyd i bawb i feddwl ddwywaith cyn gwasgu’r botwm. Nodwyd bod angen i bawb feddwl o ddifri am eu defnydd o’u ffonau symudol gan gwestiynu a oeddent wedi defnyddio eu ffonau yn ddiweddar er mwyn rhoi poen i eraill neu i figitan. Os hynny, anogwyd pawb i feddwl eto a bod yn gadarnhaol wrth ddefnyddio eu ffonau gan bod geiriau cas yn medru effeithio ar ein iechyd meddwl personol. Atgoffwyd pawb hefyd o bolisi yr ysgol sef DIM FFONAU SYMUDOL a bod lle iddynt adael eu ffonau yn y swyddfa yn ystod y dydd. Byddem yn gwerthfawrogi, fel rhieni, petasech chi yn atgyfnerthu ein neges.
Bitesize TGAU
Cysill ar-lein
Y Termiadur Addysg
Gwefannau defnyddiol
bottom of page