Rheolwr Rhwydwaith Technoleg Gwybodaeth : Mr Robert Gibbard

 

Technegydd Gwyddoniaeth : Mrs Lonwen Bowen

 

Bwrsar : Mrs Eleri MacRae

 

Bwrsar Cynorthwyol : Mrs Cathy Jones

 

Rheolwr Data ac Arholiadau : Mrs Meinir McLellan

Gweinyddes : Mrs Glesni Davies

 

Cynorthwyydd personol yr UDA : Miss Sian Thomas 

 

Cynorthwy-ydd Presenoldeb, Iechyd a Lles :  Mrs Morwen Hughes

Gofalwr Safle : Mr Wayne Nicholas 

Cynorthwywr Cwricwlwm : Mrs Ina Evans

Cynorthwywyr addysguMrs Lisa Thomas, Mrs Marlene Evans, Mrs Eiri Thomas, Mrs Llinos Griffiths, Mrs Karen John, Mrs Judith Harris, Miss Anona Williams a Miss Ceri Griffiths

Swyddog Ieuenctid : Miss Catrin Griffiths

Swyddog Gyrfaoedd
: Mr John Selby

Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd Ysgol : Mrs Eirlys Thomas

Staff Cefnogol
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM