Rheolwr Rhwydwaith Technoleg Gwybodaeth : Mr Robert Gibbard

Technegydd Gwyddoniaeth : Mrs Lonwen Bowen

Rheolwr Data ac Arholiadau : Mrs Meinir McLellan

Bwrsar : Mrs Eleri MacRae

Bwrsar Cynorthwyol : Mrs Cathy Jones

Gweinyddes : Mrs Glesni Davies

Cynorthwy-ydd personol yr UDA : Miss Sian Thomas 

Cynorthwywyr addysgu

Mrs Lisa Thomas, Mrs Karen John, Mrs Llinos Griffiths, Mrs Eiri Thomas,

Mrs Marlene Evans, Miss Anona Williams, Miss Ceri Griffiths, Mr Fabio Lewis,
Miss Kelly Jones, Miss Cerys Davies, Miss Sonia Jones a Miss Cara Baker.

Gweinyddes Adran A.D.Y : Mrs Julie Williams

Cynorthwy-ydd Presenoldeb, Iechyd a Lles :  Mrs Dolan Williams

Cynorthwywr Cwricwlwm : Mrs Ina Evans

Gofalwr Safle : Mr Wayne Nicholas 

Swyddog Ieuenctid : Miss Catrin Griffiths

Swyddog Gyrfaoedd : Mr John Selby

Staff Cefnogol