Rheolwr Rhwydwaith Technoleg Gwybodaeth : Mr Robert Gibbard

Technegydd Gwyddoniaeth : Mrs Lonwen Bowen

 

Rheolwr Data ac Arholiadau : Mrs Meinir McLellan

Bwrsar : Mrs Eleri MacRae

Bwrsar Cynorthwyol : Mrs Cathy Jones

Gweinyddes : Mrs Glesni Davies

Cynorthwy-ydd personol yr UDA : Miss Sian Thomas 

Swyddog Cynhwysiant :  Mrs Dolan Williams

Cynorthwy-ydd Presenoldeb, Iechyd a Lles:  Mrs Eiri Thomas

Cynorthwywr Cwricwlwm : Mrs Ina Evans

Gweinyddes Adran A.D.Y : Mrs Julie Williams

 

Cynorthwywyr addysgu

Mrs Lisa Thomas, Miss Ceri Griffiths, Miss Anona Williams, Mrs Karen John, Mrs Marlene Evans,
Miss Kelly Jones, Miss Cerys Davies, Miss Sonia Jones, Miss Cara Baker, Mr Darren Evans, Miss Carrie-Cory a
 Mr Iestyn Phillips,

 

Gofalwr Safle : Mr Wayne Nicholas a Mr Garin Bennett

 

Swyddog Ieuenctid : Miss Catrin Griffiths

 

Swyddog Gyrfaoedd : Mr John Selby

Staff Cefnogol
2022-2023