top of page

Rheolwr Rhwydwaith Technoleg Gwybodaeth / Information Technology Network Manager
Mr Robert Gibbard

Technegydd Gwyddoniaeth / Science Technician

Mrs Lonwen Bowen

Technegydd Gwydd/DaTh / Science/D&T Technician
Miss Sarah Thomas

Rheolwr Data a Swyddog Arholiadau / Data Manager and Exams Officer
Mrs Meinir McLellan

Bwrsar / Bursar

Mrs Eleri MacRae

Bwrsar Cynorthwyol / Assistant Bursar

Mrs Cathy Jones (ar secondiad swydd tan 2025 / on job secondment until 2025)

Derbynnydd / Receptionist
Mrs Glesni Davies

Ysgrifenyddes yr UDA a Chlerc y Corff Llywodraethol / Secretary to the SLT and Clerk to Governing Body

Miss Sian Thomas 

Swyddog Iechyd a Lles / Pupil Health and Welfare Assistant

Ms Eiri Thomas

Swyddog Cynhwysiant  / Inclusion Officer
Mrs Dolan Williams

Cynorthwyydd Cwricwlwm / Curriculum Assistant

Mrs Ina Evans

Cynorthwywyr addysgu / Teaching Assistants 

Mrs Lisa Thomas, Miss Ceri Griffiths, Miss Anona Williams, Mrs Karen John,
Miss Kelly Jones, Miss Cerys Davies, Miss Sonia Jones, Miss Cara Baker, Mr Darren Evans,

Miss Sarah Hughes, Mr Iestyn Phillips, Miss Ffion Bennett, Mr Iestyn Jones,
Miss Shannon Chapman, Miss Anna Hughes.

Cynorthwyydd Gweinyddol ADY / ALN Admin Assistant

Mrs Julie Griffiths

Gofalwr Safle / Site Caretakers

Mr Wayne Nicholas, Mr Garin Bennett

Swyddog Ieuenctid / Youth Officer

Miss Catrin Griffiths

Swyddog Gyrfaoedd / Careers Office

Mr John Selby

Staff Cefnogol / Support Staff
2023-2024
bottom of page