Rheolwr Rhwydwaith Technoleg Gwybodaeth : Mr Robert Gibbard

 

Technegydd Gwyddoniaeth : Mrs Lonwen Bowen

Cynorthwy-ydd Presenoldeb, Iechyd a Lles :  Mrs Morwen Hughes

Cynorthwywyr addysgu

Mrs Lisa Thomas, Mrs Karen John, Mrs Llinos Griffiths, Mrs Eiri Thomas,

Mrs Marlene Evans, Mrs Judith Harris, Miss Anona Williams a Miss Ceri Griffiths

Swyddog Ieuenctid : Miss Catrin Griffiths

Swyddog Gyrfaoedd : Mr John Selby

Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd Ysgol : Mrs Eirlys Thomas

Bwrsar : Mrs Eleri MacRae

Bwrsar Cynorthwyol : Mrs Cathy Jones

Rheolwr Data ac Arholiadau : Mrs Meinir McLellan

Gweinyddes : Mrs Glesni Davies

Cynorthwyydd personol yr UDA : Miss Sian Thomas 

Cynorthwywr Cwricwlwm : Mrs Ina Evans

Gofalwr Safle : Mr Wayne Nicholas 

Staff Cefnogol