top of page

Rheolwr Rhwydwaith Technoleg Gwybodaeth : Mr Robert Gibbard

Technegydd Gwyddoniaeth : Mrs Lonwen Bowen

Rheolwr Data ac Arholiadau : Mrs Meinir McLellan

Bwrsar : Mrs Eleri MacRae

Bwrsar Cynorthwyol : Mrs Cathy Jones

Gweinyddes : Mrs Glesni Davies

Cynorthwy-ydd personol yr UDA : Miss Sian Thomas 

Swyddog Cynhwysiant :  Mrs Dolan Williams

Cynorthwy-ydd Presenoldeb, Iechyd a Lles:  Mrs Eiri Thomas

Cynorthwywr Cwricwlwm : Mrs Ina Evans

Gweinyddes Adran A.D.Y : Mrs Julie Griffiths

Cynorthwywyr addysgu

Mrs Lisa Thomas, Miss Ceri Griffiths, Miss Anona Williams, Mrs Karen John,
Miss Kelly Jones, Miss Cerys Davies, Miss Sonia Jones, Miss Cara Baker,
Mr Darren Evans a
 Mr Iestyn Phillips.

 

Gofalwr Safle : Mr Wayne Nicholas a Mr Garin Bennett

 

Swyddog Ieuenctid : Miss Catrin Griffiths

 

Swyddog Gyrfaoedd : Mr John Selby

Staff Cefnogol
2022-2023
bottom of page