top of page
LMD.jpg

Pennaeth Blwyddyn 7

Mrs Luned Davies

TJ.jpg

Pennaeth Blwyddyn 7 (Medi 2022)
Mrs Tracy Jenkins

7+8/7/2022 - Diwrnodau Pontio Bl.6
7/7/2022 - Noson darpar rhieni (Medi 2022) 7:00 p.m. yn neuadd yr ysgol
Noson Rhieni Rhithiol (Bl.7 Medi 2021)
- 1/7/2021 6:00 y.h.
Blwyddyn 6
bottom of page