top of page

Pennaeth Blwyddyn 10 2022-2023 - Mr Gareth Jones

Pennaeth Blwyddyn 11 2022-2023 - Mrs Lowri Davies


Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 

Noson Rhieni Blwyddyn 11 - 20/10/22 (Rithiol)

Noson Opsiynau Blwyddyn 11 - 26/1/23 (yn yr ysgol)


Noson Rhieni Blwyddyn 10 - 19/1/23 (R
ithiol)

Canlyniadau TGAU - 24/8/2023

 

CYFARFOD TîM GYRFA CYMRU YR YSGOL
j2e5-reader.jpg
Blwyddyn 10 ac 11
bottom of page