2020 - 2021
 

Pennaeth Blwyddyn 11 - Mr Gareth Jones
Pennaeth Blwyddyn 10 - Mrs Eirlys Thomas

Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 

Disgyblion Bl.11: cyfarfod opsiynau 1 - 4/11/2020 

Noson Rhieni Bl.11 (11.1+11.2) - 10/3/2021
Noson Rhieni Bl.11 (11.3,11.4+11.5) - 11/3/2021

Noson Rhieni Bl.10 (11.1+11.2) - 28/4/2021 
Noson Rhieni Bl.10 (11.3,11.4+11.5) - 29/4/2021

j2e5-reader.jpg
CYFARFOD TîM GYRFA CYMRU YR YSGOL
Blwyddyn 10 ac 11
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM