top of page

Pennaeth Blwyddyn 10 2023-2024 - Mrs Lowri Davies
Pennaeth Blwyddyn 11 2023-2024 - Mr Gareth Jones


Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i
benderfyniadau polisi’r
ysgol / llywodraeth. 

Noson Rhieni Rhithiol Blwyddyn 11 -
 19/10/2023 (Schoolcloud)
Noson Opsiynau Blwyddyn 11 -
 28/11/2023 
Noson Rhieni Rhithiol Blwyddyn 10 -
 18/1/2024 (Schoolcloud)


 

Ar gyfer gwybodaeth unigol ynghylch arholiadau'r Haf, ewch i wefan : https://examsassist.co.uk

  1. Mewngofnodwch drwy “schoolworkspace” – mewnbynnwch  cyfeiriad ebost Hwb (rhieni yn gallu defynddio ebost sydd gyda ni ar y system)

  2. Dewiswch “Anghofio cyfrinair” – byddwch yn derbyn cod drwy ebost 

  3. Unwaith fyddwch chi wedi mewngofnodi, gofynnwn i chi wirio a chadarnhau;  

  • Manylion yr ymgeisydd 

  • Cofrestriadau  

  • Trefniadau Mynediad  

  • Amserlen  

j2e5-reader.jpg
Blwyddyn 10 ac 11
bottom of page