2020 - 2021
 

Pennaeth Blwyddyn 11 - Mr Gareth Jones
Pennaeth Blwyddyn 10 - Mrs Eirlys Thomas

Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 

Noson Rhieni Blwyddyn 11 - 22/4/2021 (ar-lein trwy Schoolcloud)

Noson Rhieni Blwyddyn 10 - 6/5/2021 (ar-lein trwy Schoolcloud)

j2e5-reader.jpg
CYFARFOD TîM GYRFA CYMRU YR YSGOL
Blwyddyn 10 ac 11