Pennaeth Blwyddyn 10 2022-2023 - Mr Gareth Jones

Pennaeth Blwyddyn 11 2022-2023 - Mrs Lowri Davies


Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 

Noson Rhieni Blwyddyn 11 - 

Noson Opsiynau Blwyddyn 11 - 


Noson Rhieni Blwyddyn 10 -

 

CYFARFOD TîM GYRFA CYMRU YR YSGOL
j2e5-reader.jpg
Blwyddyn 10 ac 11