Trefniadau diwrnod canlyniadau TGAU 20fed o Awst 

Gofynnwn i chi ddisgyblion blwyddyn 11 i ddilyn y canllawiau canlynol ar ddiwrnod eich canlyniadau er  mwyn sicrhau diogelwch pawb. Bydd disgwyl i chi ddod i’r ysgol ar amseroedd penodol a bydd disgwyl i chi gadw at y rheolau terfynol hefyd. 

11/1 ac 11/2 – 9:00 

11/3 ac 11/4 – 9:30 

11/5 – 10:00 

Wrth ddod mewn i’r ysgol, gofynnwn i chi ddilyn y system unffordd, trwy’r dderbynfa a golchi eich dwylo gan ddefnyddio’r sinc ar eich ffordd i mewn.

Troi i’r chwith drwy’r ffreutur ac i mewn i’r Neuadd.

Byddwch yn gadael y Neuadd ger y Lolfa ac allan drwy ddrysau Drws B. 

2020 - 2021
 

Pennaeth Blwyddyn 10 - Mrs Eirlys Thomas

 

Pennaeth Blwyddyn 11 - Mr Gareth Jones


 

Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 

Noson Rhieni Bl.11 - 

Noson Opsiynau Bl.11 - 

Noson Rhieni Bl.10 - 

j2e5-reader.jpg
CYFARFOD TîM GYRFA CYMRU YR YSGOL
Blwyddyn 10 ac 11
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM