Pennaeth Blwyddyn 11 - Mr Gareth Jones
Pennaeth Blwyddyn 10 - Miss Elin Jones


Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 

Noson Rhieni Rithiol Blwyddyn 11 - 7/10/2021

Noson Opsiynau Rithiol Blwyddyn 11 - 11/1/2022


Noson Rhieni Rithiol Blwyddyn 10 - 13/1/2022

 

CYFARFOD TîM GYRFA CYMRU YR YSGOL
j2e5-reader.jpg
Blwyddyn 10 ac 11