Rhieni @yggbm - System talu am cinio ysgol - ParentPay fydd yr unig ffordd i chi wneud taliadau i’r ysgol o’r 8fed o Ionawr, 2018.

ParentPay - Mae'n hollbwysig bod ich disgybl yn dychwelyd y ffurflen ganiatad biometrig 

Cofiwch - os oes problem gennych â thalu ar lein, plis cysylltwch gyda'r ysgol.

Llythyron yn Parentpay 
e.e. Llythyr Taith America
Yn Parentpay, gweler y llythyron ar y dudalen "CYFATHREBU"

Ffreutur yr ysgol
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM