Pennaeth : Dr Llinos Jones 

Pennaeth Cynorthwyol : Ms Zelda Williams

Dirprwy Bennaeth : Mr Euryn Madoc-Jones 

Pennaeth Cynorthwyol : Mr Jonathan Thomas

Pennaeth Cynorthwyol : Mrs Rhian Carruthers

Bwrsar : Mrs Eleri MacRae

Uwch Dîm Arwain
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM