top of page
00000-48A2D0B8F3.bmp

Pennaeth / Headteacher
Dr Llinos Jones 

HCA2021-WQKBJD-A336CC4AE8_edited.jpg

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher
Mr Jonathan Thomas

Mr Steffan Davies2.bmp

Pennaeth Cynorthwyol
Assistant Headteacher

Mr Steffan Davies

HCA2021-WQKBJD-63B14FF77C_edited.jpg

Pennaeth Cynorthwyol

Assistant Headteacher

Mrs Rhian Carruthers

HCA2021-WQKBJD-B0703AA522.bmp

Pennaeth Cynorthwyol

Assistant Headteacher
Mrs Eirlys Thomas

HCA2021-WQKBJD-93491B65D3.bmp

Pennaeth Cynorthwyol

Assistant Headteacher
Miss Nia Williams

Uwch Dîm Arwain / Senior Leadership Team
bottom of page