top of page
LLJ2.jpg

Pennaeth : Dr Llinos Jones 

SD.jpg

Pennaeth Cynorthwyol

Mr Steffan Davies

RC.jpg

Pennaeth Cynorthwyol

Mrs Rhian Carruthers

EUJ.jpg

Dirprwy Bennaeth : Mr Euryn Madoc-Jones 

ET2.jpg

Pennaeth Cynorthwyol

Mrs Eirlys Thomas
(tan Medi 2022)

jthomas-20.jpg

Pennaeth Cynorthwyol

Mr Jonathan Thomas
(ar secondiad tan Medi 2022)

Uwch Dîm Arwain
bottom of page