top of page
Rydym yn diweddaru cynnwys ein gwefan ar hyn o bryd

We are currently updating our site content at the moment

Dysgu o Bell drwy Hwb - Google Classroom - Gwybodaeth i Rhieni a Disgyblion

 

Sut i gael mynediad at Google Classroom ac ymuno â dosbarth trwy Hwb https://youtu.be/YV68qfUKzxY

 

Google Classroom

- Mynediad a chyflawni aseiniad - https://youtu.be/YV68qfUKzxY

j2e5-reader.jpg
Rydym wedi cael rhywfaint o wybodaeth gan Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru ynghylch fideos y maen nhw'n eu postio ar eu tudalen Facebook i helpu rhieni i ddod o hyd i ffyrdd fforddiadwy a hawdd i wneud hwyl gartref, a rhai ar les cyffredinol y cartref - https://www.facebook.com/childcomwales/
Ceir hefyd gwybodaeth ddefnyddiol ar https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirws/

We have received some information from the Children’s Commissioner for Wales office regarding videos that they’re posting on their Facebook page to help parents find affordable and easy ways to make fun at home and some on general household wellbeing.

https://www.facebook.com/childcomwales/

 There is also some useful information on their Info Hub https://www.childcomwales.org.uk/coronavirus/

Estyn
Think U Know
Schoolbeat.org
CEOP
Netaware
Internet matters
Digital Parenting guides
Connect safely - A Parents' guide to mobile phones
Connect safely - A Parents' guide to Facebook
Set up Facebook Settings
Connect safely - A Parents' guide to Instagram
Connect safely - A Parents' guide to Snapchat
Social Media safety
HWB - e-Ddiogelwch ar gyfer rhieni / gofalwyr
Gwefannau addysgiadol / Informative websites
bottom of page