top of page

Dysgu o Bell drwy Hwb - Google Classroom - Gwybodaeth i Rhieni a Disgyblion

 

Sut i gael mynediad at Google Classroom ac ymuno â dosbarth trwy Hwb https://youtu.be/YV68qfUKzxY

 

Google Classroom

- Mynediad a chyflawni aseiniad - https://youtu.be/YV68qfUKzxY

j2e5-reader.jpg
Rydym wedi cael rhywfaint o wybodaeth gan Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru ynghylch fideos y maen nhw'n eu postio ar eu tudalen Facebook i helpu rhieni i ddod o hyd i ffyrdd fforddiadwy a hawdd i wneud hwyl gartref, a rhai ar les cyffredinol y cartref - https://www.facebook.com/childcomwales/
Ceir hefyd gwybodaeth ddefnyddiol ar https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirws/
CYFARFOD TîM GYRFA CYMRU YR YSGOL
Estyn
Think U Know
Schoolbeat.org
CEOP
Netaware
Internet matters
Digital Parenting guides
Connect safely - A Parents' guide to mobile phones
Connect safely - A Parents' guide to Facebook
Set up Facebook Settings
Connect safely - A Parents' guide to Instagram
Connect safely - A Parents' guide to Snapchat
Social Media safety
Canllaw ar ysgolion uwchradd i rieni a gofalwyr plant 11 i 14 oed
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Gaerfyrddin, 2017-2020
Gwefannau defnyddiol
bottom of page