top of page

Pennaeth Blwyddyn 9 2023-2024 - Mrs Gwenan Morgans

Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 
 

Noson Opsiynau Blwyddyn 9 - 

Noson Rhieni Blwyddyn 9 - 

OPSIYNAU CA4 - Cyflwyniadau rhithiol 2022

Isod hefyd mae'r Llawlyfr Llwybrau Dysgu CA4 lle cewch chi fwy o wybodaeth.

 

 

 

j2e5-reader.jpg
Blwyddyn 9
bottom of page