Pennaeth Blwyddyn 9 - Mrs Tracy Jenkins

Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 
 

Noson Rhieni Blwyddyn 9 - 10/6/2021 (ar-lein trwy Schoolcloud)

12/1/2021

Annwyl rieni a disgyblion blwyddyn 9,

Yn anffodus, eleni, nid yw’n bosibl i ni fel ysgol i gynnal ein noson opsiynau arferol. Oherwydd hynny, rydym wedi mynd ati i greu cyflwyniadau pynciol rhithiol ar eich cyfer.

OPSIYNAU CA4 - Cyflwyniadau rhithiol 2021

 

 

Isod hefyd mae'r Llawlyfr Llwybrau Dysgu CA4 lle cewch chi fwy o wybodaeth.

 

 

 

 

 

 

 

j2e5-reader.jpg
Blwyddyn 9