Pennaeth Blwyddyn 9 - Mr Christopher Lacey
 

Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 
 

Noson Opsiynau Rithiol Blwyddyn 9 - 20/1/2022 

Noson Rhieni Rithiol Blwyddyn 9 - 27/1/2022 

OPSIYNAU CA4 - Cyflwyniadau rhithiol 2022

 

 

Isod hefyd mae'r Llawlyfr Llwybrau Dysgu CA4 lle cewch chi fwy o wybodaeth.

 

 

 

 

 

 

 

j2e5-reader.jpg
Blwyddyn 9