top of page
Gwybodaeth ar y canlynol hefyd -
  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • Instagram

Cyhoeddiadau -

  • 20/3/2023 - Eisteddfod Ddawns yr Urdd 5-7:00

  • 25/3/2023 - Eisteddfod Sir Cynradd yr Urdd

  • 30/3/2023 - Noson Wobrwyo 

Profiad gwaith Bl.10 17-21/7/2023

Bydd diwrnod HMS ar 21/7/2023 yn lle 31/3/2023

Cais am wisg ysgol ail law

Ar hyn o bryd, rydym yn ceisio casglu bocs o wisg ail law ar gyfer defnydd yr ysgol os oes plentyn yn gorfod newid yn ystod y dydd. Os oes gennych wisg ysgol sy'n rhy fach adref a'i fod mewn cyflwr da, neu bod eich plentyn newydd orffen yr ysgol fe fyddem yn falch iawn i dderbyn unrhyw eitemau ail law.
 

Dilynwch ni
  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • Instagram
Trydar :
@yggbm - safwe trydar swyddogol yr ysgol  
@6edyggbm - safwe trydar ar gyfer 6ed dosbarth yr ysgol 
@YBMsbort - safwe trydar adran addysg gorfforol yr ysgol
@craybmpta - safwe trydar Cymdeithas Rieni yr ysgol


Instagram : @yggbm

Facebook :
https://www.facebook.com/yggbm/
Tripiau - https://www.facebook.com/tripiauyggbm/
Adran Add Gref - https://www.facebook.com/AddgrefYGGBM/
Adran Add Gorff - https://www.facebook.com/YGGBMsbort/
Adran Gerdd - https://www.facebook.com/YGGBMcerdd/

Clwb garddio - https://www.facebook.com/YGGBM-clwbgarddio/
Pwyllgor eco - https://www.facebook.com/Yggbm-eco/
Adran Gelf - https://www.facebook.com/celfyggbm/
CRA - https://www.facebook.com/crabromyrddinpta/

Parentpay - https://www.facebook.com/YGGBM-parentpay/
Cyhoeddiadau ysgol
bottom of page