Gwybodaeth ar y canlynol hefyd -
 • Wix Facebook page
 • Twitter Classic
 • Instagram

Cyhoeddiadau -

 • 2/5/2022 - Gŵyl Fai

 • 6/5/2022 - Diwrnod Mabolgampau YBM

 • 16/5/2022 - Arholiadau TGAU ac UG yn dechrau

 • 30/5-3/6 - Gwyliau Hanner Tymor

 • 6/6/2022 - Arholiadau Uwch yn dechrau

 • 1/7/2022 - Diwrnod HMS

Dilynwch ni
 • Wix Facebook page
 • Twitter Classic
Gwefannau Trydar yr ysgol :
@yggbm - safwe trydar swyddogol yr ysgol  
@6edyggbm - safwe trydar ar gyfer 6ed dosbarth yr ysgol 
@YBMsbort - safwe trydar adran addysg gorfforol yr ysgol
@craybmpta - safwe trydar Cymdeithas Rieni yr ysgol


Gwefan Instagram : @yggbm

Gwefannau Facebook yr ysgol :

https://www.facebook.com/yggbm/
Tripiau - https://www.facebook.com/tripiauyggbm/
Adran Add Gref
 - https://www.facebook.com/AddgrefYGGBM/
Adran Add Gorff - https://www.facebook.com/YGGBMsbort/
Adran Gerdd - https://www.facebook.com/YGGBMcerdd/

Clwb garddio - https://www.facebook.com/YGGBM-clwbgarddio/
Pwyllgor eco - https://www.facebook.com/Yggbm-eco/
Adran Gelf - https://www.facebook.com/celfyggbm/
CRA - https://www.facebook.com/crabromyrddinpta/

Parentpay - https://www.facebook.com/YGGBM-parentpay/
Cyhoeddiadau ysgol