top of page
Am y wybodaeth ddiweddaraf am gau'r ysgol ac amhariadau, edrychwch ar y negeseuon Facebook isod /
For the latest information and updates on school closures and disruptions, view the Facebook posts below -
Gwybodaeth ar y canlynol hefyd -
Latest information also on
  • Wix Facebook page
  • X
  • Instagram

Cyhoeddiadau / Announcements -

 

  • 7/5/24 - Arholiadau TGAU yn cychwyn / GCSE exams begin

  • 13/5/24 - Arholiadau UG/G yn cychwyn / A-level exams begin

  • 27-31/5/24 - Hanner tymor / Half term 

  • 21/6/24 - Diwrnod HMS / INSET day

  • 24/6/24 - Arholiadau Bl.7-10 yn cychwyn / Yr.7-10 exams begin

image.png
Facebook :
https://www.facebook.com/yggbm/
Tripiau /
Trips - https://www.facebook.com/tripiauyggbm/
Add Gref /
Rel studies dept - https://www.facebook.com/AddgrefYGGBM/
Add Gorff /
Sports dept - https://www.facebook.com/YGGBMsbort/
Cerdd /
Music dept - https://www.facebook.com/YGGBMcerdd/
Clwb ga
rddio - https://www.facebook.com/YGGBM-clwbgarddio/
Pwyllgor eco - https://www.facebook.com/Yggbm-eco/
Celf /
Art dept - https://www.facebook.com/celfyggbm/
CRA
 /
PTA - https://www.facebook.com/crabromyrddinpta/
Parentpay - https://www.facebook.com/YGGBM-parentpay/

Instagram : @yggbm

X (Twitter) :
@yggbm - Trydar swyddogol yr ysgol  / Main twitterr page@6edyggbm - Trydar 6ed dosbarth yr ysgol / 6th form twitter page@YBMsbort - Trydar Adran ddysg gorfforol / Sports dept page@craybmpta - Trydar Cymdeithas Rieni yr ysgol / PTA page
Cyhoeddiadau ysgol / Announcements 
bottom of page