04-15/11/2019 - Arholiadau TGAU
12/11/2019 - Cyfarfod CRhA 6y.h
20-22/11/2019 - Sioe YGGBM "Rhif 1, Heol Penlan", Theatr y Lyric

26/11/2019 - Taith Amaeth i'r Sioe Aeaf, Llanelwedd

28/11/2019 - Ffair Nadolig YGGBM
29/11-6/12/2019 - Arholiadau Bl.11-13

Llythyron yn Parentpay 
e.e. Llythyr Taith America
Yn Parentpay, gweler y
lythyron ar y dudalen "CYFATHREBU"

  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
Dilynwch ni
Safweoedd Trydar yr ysgol :
@yggbm - safwe trydar swyddogol yr ysgol  
@staffyggbm - safwe trydar ar gyfer staff yr ysgol
@6edyggbm - safwe trydar ar gyfer 6ed dosbarth yr ysgol 
@YBMsbort - safwe trydar adran addysg gorfforol yr ysgol
@craybmpta - safwe trydar Cymdeithas Rieni yr ysgol
@cyn6edybm - safwe trydar ar gyfer Cyn-ddisgyblion yr ysgol
@yggbm - Instagram

Safweoedd Facebook yr ysgol :
https://www.facebook.com/yggbm/
Tripiau - https://www.facebook.com/tripiauyggbm/
Adran Add Gref
 - https://www.facebook.com/AddgrefYGGBM/
Adran Add Gorff - https://www.facebook.com/YGGBMsbort/
Adran Gerdd - https://www.facebook.com/YGGBMcerdd/
Eco -https://www.facebook.com/garddioecoYGGBM/
Adran Gelf - https://www.facebook.com/celfyggbm/
CRA - https://www.facebook.com/crabromyrddinpta/
Parentpay - https://www.facebook.com/YGGBM-parentpay/
Fy Ysgol Leol
Estyn
Cyhoeddiadau ysgol
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM