Gwybodaeth ar y canlynol hefyd -
 • Wix Facebook page
 • Twitter Classic
 • Instagram

Cyhoeddiadau -

 • 15/7 - Diwrnod olaf y tymor

 • 18+19/7 - HMS
   

 • 18/8 - Canlyniadau Lefel A

 • 24/8 - Canlyniadau TGAU
   

 • 2/9 - HMS 

 • 5/9 - Bl.7, Bl.10, Bl.12 a Bl.13 yn unig

 • 6/9 - Ysgol i bawb

Dilynwch ni
 • Wix Facebook page
 • Twitter Classic
Trydar :
@yggbm - safwe trydar swyddogol yr ysgol  
@6edyggbm - safwe trydar ar gyfer 6ed dosbarth yr ysgol 
@YBMsbort - safwe trydar adran addysg gorfforol yr ysgol
@craybmpta - safwe trydar Cymdeithas Rieni yr ysgol


Instagram : @yggbm

Facebook :
https://www.facebook.com/yggbm/
Tripiau - https://www.facebook.com/tripiauyggbm/
Adran Add Gref - https://www.facebook.com/AddgrefYGGBM/
Adran Add Gorff - https://www.facebook.com/YGGBMsbort/
Adran Gerdd - https://www.facebook.com/YGGBMcerdd/

Clwb garddio - https://www.facebook.com/YGGBM-clwbgarddio/
Pwyllgor eco - https://www.facebook.com/Yggbm-eco/
Adran Gelf - https://www.facebook.com/celfyggbm/
CRA - https://www.facebook.com/crabromyrddinpta/

Parentpay - https://www.facebook.com/YGGBM-parentpay/
Cyhoeddiadau ysgol