top of page
Gwybodaeth ar y canlynol hefyd -
  • Wix Facebook page
  • X
  • Instagram

Cyhoeddiadau -

  • 12/10/23 - Noson Agored YGGBM 5-7:30 y.h.

  • 19/10/23 - Noson Rhieni Rhithiol Bl.11

  • 27/10/23 - Diwrnod HMS

Amserlen gweithgareddau allgyrsiol ac ymarfer corff yr adran addysg gorfforol 2023-24

Trydar (X) :
@yggbm - safwe trydar swyddogol yr ysgol  
@6edyggbm - safwe trydar ar gyfer 6ed dosbarth yr ysgol 
@YBMsbort - safwe trydar adran addysg gorfforol yr ysgol
@craybmpta - safwe trydar Cymdeithas Rieni yr ysgol


Instagram : @yggbm

Facebook :
https://www.facebook.com/yggbm/
Tripiau - https://www.facebook.com/tripiauyggbm/
Adran Add Gref - https://www.facebook.com/AddgrefYGGBM/
Adran Add Gorff - https://www.facebook.com/YGGBMsbort/
Adran Gerdd - https://www.facebook.com/YGGBMcerdd/

Clwb garddio - https://www.facebook.com/YGGBM-clwbgarddio/
Pwyllgor eco - https://www.facebook.com/Yggbm-eco/
Adran Gelf - https://www.facebook.com/celfyggbm/
CRA - https://www.facebook.com/crabromyrddinpta/

Parentpay - https://www.facebook.com/YGGBM-parentpay/
Cyhoeddiadau ysgol
bottom of page