Gwybodaeth ar y canlynol hefyd -
 • Wix Facebook page
 • Twitter Classic
 • Instagram

Cyhoeddiadau -

 • 17/11/2022 - Noson Rhieni rhithiol Bl.13

 • 25/11/2022 - Diwrnod Gwisgwch coch i Gymru

 • 1/12/2022 - Ffair Nadolig 6:30 y.h.

 • 8/12/2022 - Noson Rhieni rhithiol Bl.12

 • 9/12/2022 - Diwrnod HMS

 • 15/12/2022 - Noson Rhieni Bl.7 yn yr ysgol

 • 20/12/2022 - Cyngerdd Nadolig, Eglwys San Pedr 7 y.h.

 • 23/12/2022 - Diwrnod HMS

Cais am wisg ysgol ail law

Ar hyn o bryd, rydym yn ceisio casglu bocs o wisg ail law ar gyfer defnydd yr ysgol os oes plentyn yn gorfod newid yn ystod y dydd. Os oes gennych wisg ysgol sy'n rhy fach adref a'i fod mewn cyflwr da, neu bod eich plentyn newydd orffen yr ysgol fe fyddem yn falch iawn i dderbyn unrhyw eitemau ail law.
 

Dilynwch ni
 • Wix Facebook page
 • Twitter Classic
 • Instagram
Trydar :
@yggbm - safwe trydar swyddogol yr ysgol  
@6edyggbm - safwe trydar ar gyfer 6ed dosbarth yr ysgol 
@YBMsbort - safwe trydar adran addysg gorfforol yr ysgol
@craybmpta - safwe trydar Cymdeithas Rieni yr ysgol


Instagram : @yggbm

Facebook :
https://www.facebook.com/yggbm/
Tripiau - https://www.facebook.com/tripiauyggbm/
Adran Add Gref - https://www.facebook.com/AddgrefYGGBM/
Adran Add Gorff - https://www.facebook.com/YGGBMsbort/
Adran Gerdd - https://www.facebook.com/YGGBMcerdd/

Clwb garddio - https://www.facebook.com/YGGBM-clwbgarddio/
Pwyllgor eco - https://www.facebook.com/Yggbm-eco/
Adran Gelf - https://www.facebook.com/celfyggbm/
CRA - https://www.facebook.com/crabromyrddinpta/

Parentpay - https://www.facebook.com/YGGBM-parentpay/
Cyhoeddiadau ysgol