24/1/2020 - Diwrnod gwisg ein hunain - "Gwisgwch goch"

30/1/2020 - Noson Opsiynau B.9  5-7 y.h.

6/2/2020 - Noson Rhieni Bl.12 4-6 y.h.
6/3/2020 - Cyngerdd Dathlu Gwyl Ddewi 7.30 y.h - Theatr y Lyric

Llythyron yn Parentpay 
e.e. Llythyr Taith America
Yn Parentpay, gweler y
lythyron ar y dudalen "CYFATHREBU"

Dilynwch ni
Safweoedd Trydar yr ysgol :
@yggbm - safwe trydar swyddogol yr ysgol  
@staffyggbm - safwe trydar ar gyfer staff yr ysgol
@6edyggbm - safwe trydar ar gyfer 6ed dosbarth yr ysgol 
@YBMsbort - safwe trydar adran addysg gorfforol yr ysgol
@craybmpta - safwe trydar Cymdeithas Rieni yr ysgol
@cyn6edybm - safwe trydar ar gyfer Cyn-ddisgyblion yr ysgol
@yggbm - Instagram

Safweoedd Facebook yr ysgol :
https://www.facebook.com/yggbm/
Tripiau - https://www.facebook.com/tripiauyggbm/
Adran Add Gref
 - https://www.facebook.com/AddgrefYGGBM/
Adran Add Gorff - https://www.facebook.com/YGGBMsbort/
Adran Gerdd - https://www.facebook.com/YGGBMcerdd/
Eco -https://www.facebook.com/garddioecoYGGBM/
Adran Gelf - https://www.facebook.com/celfyggbm/
CRA - https://www.facebook.com/crabromyrddinpta/
Parentpay - https://www.facebook.com/YGGBM-parentpay/
Fy Ysgol Leol
  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
Estyn
Cyhoeddiadau ysgol
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM