top of page
Gwybodaeth ar y canlynol hefyd -
Latest information also on
  • Wix Facebook page
  • X
  • Instagram
Am y wybodaeth ddiweddaraf am gau'r ysgol ac amhariadau, edrychwch ar y negeseuon Facebook isod /
For the latest information and updates on school closures and disruptions, view the Facebook posts below -

Cyhoeddiadau / Announcements -

  • 5/3/2024 - Noson Opsiynau Bl.9 / Yr.9 Options Evening

  • 14/3/2024 - Noson Rhieni Bl.8 / Yr.8 Parents Evening

  • 20/3/2024 - Noson Wobrwyo / Awards Evening

Trydar / Twitter (X) :
@yggbm - Trydar swyddogol yr ysgol  / 
Main page
@6edyggbm - Trydar 6ed dosbarth yr ysgol / 6th form page
@YBMsbort - Trydar Adran ddysg gorfforol / Sports dept age
@craybmpta - Trydar Cymdeithas Rieni yr ysgol / PTA page

Instagram : @yggbm

Facebook :
https://www.facebook.com/yggbm/
Tripiau /
Trips - https://www.facebook.com/tripiauyggbm/
Add Gref /
Rel studies dept - https://www.facebook.com/AddgrefYGGBM/
Add Gorff /
Sports dept - https://www.facebook.com/YGGBMsbort/
Cerdd /
Music dept - https://www.facebook.com/YGGBMcerdd/
Clwb ga
rddio - https://www.facebook.com/YGGBM-clwbgarddio/
Pwyllgor eco - https://www.facebook.com/Yggbm-eco/
Celf /
Art dept - https://www.facebook.com/celfyggbm/
CRA
 /
PTA - https://www.facebook.com/crabromyrddinpta/
Parentpay - https://www.facebook.com/YGGBM-parentpay/
Cyhoeddiadau ysgol / Announcements 
bottom of page