Blwyddyn 7 : Mrs Luned Davies
Blwyddyn 8/9 : Mr Steffan Davies
Blwyddyn 8/9 : Mrs Tracy Jenkins
Blwyddyn 10/11 : Mrs Eirlys Thomas
Blwyddyn 10/11 : Mr Gareth Jones
Is-Bennaeth Y Chweched : Mrs Lowri Davies 
Pennaeth Y Chweched : Mr Tim Hayes
Penaethiaid Blwyddyn 
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM