top of page
Penaethiaid Blwyddyn / Heads of Year
2023-2024
HCA2021-WQKBJD-AD7CF985C2.bmp
Blwyddyn 7 / Year 7
 Mrs Tracy Jenkins
Miss Elin Jones2.bmp
Blwyddyn 8 / Year 8
Miss Elin Jones
HCA2021-WQKBJD-302E3BFE0A.bmp
Blwyddyn 9 / Year 9
Mrs Gwenan Morgans
Mrs Lowri Davies2.bmp
Blwyddyn 10 / Year 10
Mrs Lowri Davies 
TH.bmp
Pennaeth Y Chweched
Head of Sixth Form
Mr Tim Hayes
HCA2021-WQKBJD-43EAA4FF7E.bmp
Blwyddyn 11 / Year 11
Mr Gareth Jones
HCA2021-WQKBJD-5FE5BAF02B.bmp
Is-Bennaeth Y Chweched
Deputy head of Sixth Form
Mrs Alwen Owen
bottom of page