top of page

Pennaeth Blwyddyn 8 2022-2023
Mr Christopher Lacey

 
Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 
 
Noson Rhieni Blwyddyn 8 - 16/3/23 (yn yr ysgol
)Ymarfer y Profion Darllen Cenedlaethol Bl8
Bydd angen i chi gofnodi ymlaen a'r HWB cyn cychwyn y profion isod

Cymru a'r Byd Cartwnau

Milwr Bychan

Does dim curo arfordiro

Golau Nos

Trip i OZ


 

j2e5-reader.jpg

Blog y bois

Blwyddyn 8
bottom of page