Pennaeth Blwyddyn - Mr Steffan Davies

 

Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 
 

Noson Rhieni Blwyddyn 8 - 17/6/2021 (ar-lein trwy Schoolcloud)

Ymarfer y Profion Darllen Cenedlaethol Bl8

Bydd angen i chi gofnodi ymlaen a'r HWB cyn cychwyn y profion isod

Cymru a'r Byd Cartwnau

Milwr Bychan

Does dim curo arfordiro

Golau Nos

Trip i OZ

 

Blog y bois

j2e5-reader.jpg
Blwyddyn 8