Pennaeth Blwyddyn 8 - Mrs Tracy Jenkins
 
Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 
 
Noson Rhieni Blwyddyn 8 - 24/3/2022 (trwy Schoolcloud)


Ymarfer y Profion Darllen Cenedlaethol Bl8
Bydd angen i chi gofnodi ymlaen a'r HWB cyn cychwyn y profion isod

Cymru a'r Byd Cartwnau

Milwr Bychan

Does dim curo arfordiro

Golau Nos

Trip i OZ


 

j2e5-reader.jpg

Blog y bois

Blwyddyn 8