Pennaeth Blwyddyn 7 - Mrs Luned Davies
 
Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 

Noson Rhieni Blwyddyn 7 - 17/3/2022 (trwy Schoolcloud)

Ymarfer y Profion Darllen Cenedlaethol Bl7
Bydd angen i chi gofnodi ymlaen a'r HWB cyn cychwyn y profion isod

Wyau

Tipyn o Steil

Rhodri'n Rhagori

j2e5-reader.jpg
Blwyddyn 7