Pennaeth Blwyddyn - Mrs Luned Davies

 

Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 

Noson Rhieni Blwyddyn 7 - 13/5/2021 (ar-lein trwy Schoolcloud)
Ymarfer y Profion Darllen Cenedlaethol Bl7

Bydd angen i chi gofnodi ymlaen a'r HWB cyn cychwyn y profion isod

Wyau

Tipyn o Steil

Rhodri'n Rhagori

j2e5-reader.jpg
Blwyddyn 7