top of page

Swyddogion Amddiffyn Plant yr ysgol

Dr Llinos Jones
Mr Euryn Madoc-Jones

Mr Steffan Davies
Mrs Rhian Carrut
hers

Mrs Eirlys Thomas

Llywodraethwr a chyfrifoldeb am Amddiffyn Plant

Mrs Angharad Jones Leefe

Swyddogion Amddiffyn Plant
bottom of page