CYNRYCHIOLWYR AALl

Cyng. Peter H Griffiths 25.09.2020

Cyng. Mair Stephens 25.09.2020

Mr Arwel Lloyd 09.04.2021

Parch. Tom Defis 28.01.2023

Cyng. Cefin Campbell 28.01.2023

 

PENNAETH - Dr Llinos Jones  

 

CYNRYCHIOLWYR ATHRAWON 

Mr Aled Williams 31.08.2021

Mr Steffan Davies 01.09.2023

 

RHIENI LYWODRAETHWYR  

Mr Nigel Cooke 04.10.2019

Mr Mydrian Harries 09.11.2020

Mrs Siân Davies 09.11.2020

Mrs Iola Wyn 04.12.2020

Ms Catrin James 03.09.2021

Mrs Nerys Defis 07.10.2022

 

CYNRYCHIOLWYR CYMUNEDOL  

Mr Elfed Davies 18.01.2021

Mrs Anne Loughran 18.01.2021

Parch. Beti Wyn James 29.03.2021

Mrs Luned Thomas 29.03.2021

Mrs Angharad Jones Leefe 25.03.2022

 

CYNRYCHIOLYDD STAFF 

Mrs Lonwen Bowen 26.05.2023

 

 CLERC - Miss Siân Thomas 

Llywodraethwyr ysgol