top of page

Aelodau'r Corff Llywodraethol 2023-2024 / Members of the Governing Body 2023-24

Llywodraethwyr yr AALl (cyfnod yn dod i ben) / LA Governors (term ending)
Cynghorydd/Cllr Peter Hughes-Griffiths (25.09.24)

Mr Arwel Lloyd (31.05.25)
Cyngh
orydd/Cllr Meinir James (31.08.26)

Parchedig/Rev Tom Defis (01.02.27)
Mr Rhys Jones (09.10.27)

 

Pennaeth / Headteacher - Dr Llinos Jones 

Athrawon Llywodraethwyr (cyfnod yn dod i ben) / Teacher Governors (term ending)
Mrs Tracy Jenkins (31.08.25)

Mrs Helen Evans (01.09.27)Rhieni Llywodraethwyr (cyfnod yn dod i ben) / Parent Governors (term ending)

Mr Heulyn Roderick (17.05.24)

Mrs Adele Davies (31.12.24)
Mrs Michelle Llewelyn (31.12.24)
Mrs Tanja Neumayer-James (31.01.25)

Mrs Catrin Reading (01.12.25)
Mrs Nerys Defis (07.10.22)


Llywodraethwyr Cymunedol (cyfnod yn dod i ben) / Community Governors (term ending)

Mr Elfed Davies (18.01.25)

Ms Catrin James (Cadeirydd Chair) (18.01.25) 

Parchedig/Rev Beti Wyn James (29.03.25)

Mrs Luned Thomas (29.03.25)

Mrs Angharad Jones-Leefe (31.03.26)


Cynrychiolwr Staff (cyfnod yn dod i ben) / Staff Representative (term ending)

Mrs Lonwen Bowen (26.05.23)
 

Clerc / Clerk : Miss Siân Thomas 

Gellir cysylltu gyda’r Cadeirydd a’r Clerc trwy’r ysgol You can contact the Chair and Clerk via the school.

Llywodraethwyr ysgol / School Governors
bottom of page