top of page

Aelodau'r Corff Llywodraethol 2021-2022

Cadeirydd: Mrs Luned Thomas

Is-gadeirydd: Ms Catrin James

Clerc: Miss Siân Thomas,

swyddfa@bromyrddin.org

Mae 20 o aelodau ar y Corff Llywodraethol:

Pennaeth

6 Rhiant Llywodraethwr
5 Cynrychiolydd yr ALl
2 Gynrychiolydd Athrawon
1 Cynrychiolydd Staff
5 Cynrychiolydd Cyfetholedig sy’n aelodau cymunedol

Rhieni Llywodraethwyr(cyfnod yn dod i ben)
Mrs Nerys Defis (07.10.22)
Mr Heulyn Roderick (17.05.24)
Mrs Adele Davies (31.12.24)
Mrs Michelle Llewelyn (31.12.24)
Mrs Tanja Neumayer-James (31.12.24)

Llywodraethwyr Cymunedol (cyfnod yn dod i ben)
Mrs Angharad Jones-Leefe (25.03.22)
Mr Elfed Davies (18.01.25)
Ms Catrin James (18.01.25)
Parchedig Beti Wyn James (29.03.25)
Mrs Luned Thomas (29.03.25)


Cynrychiolwyr Athrawon (cyfnod yn dod i ben)
Mr Steffan Davies (01.09.23)
Mrs Tracy Jenkins (31.08.25)

ynrychiolwr Staff (cyfnod yn dod i ben)
Mrs Lonwen Bowen (26.05.23)

Llywodraethwyr yr ALl (cyfnod yn dod i ben)
Parchedig Tom Defis (28.01.23)
Cynghorydd Cefin Campbell (28.01.23)
Cynghorydd Peter Hughes-Griffiths (25.09.24)
Cynghorydd Mair Stephens (25.09.24)
Mr Arwel Lloyd (09.04.25)

Llywodraethwyr ysgol
bottom of page