Pennaeth Y Chweched Dosbarth - Mr Tim Hayes
Is-Bennaeth Y Chweched Dosbarth - Mrs Lowri Davies

Cyfrif Trydar y 6ed = @6edyggbm 

Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i 
benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 

Noson Rhieni Bl.13 - 07/11/2019

Noson Rhieni Bl.12 - 06/02/2020


 

j2e5-reader.jpg
CYFARFOD TîM GYRFA CYMRU YR YSGOL
Safwe UCAS
Canllaw i helpu rhieni gyda'r broses UCAS
Linc ar gyfer rhieni i helpu disgyblion Bl12 /13 gyda'i ffurflen UCAS
Blwyddyn 12 a 13
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM