Pennaeth Y Chweched Dosbarth - Mr Tim Hayes
Is-Bennaeth Y Chweched Dosbarth (Bl.12) - Mrs Lowri Davies


Cyfrif Trydar y 6ed = @6edyggbm 

Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i 
benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 


Noson Rhieni Rithiol Blwyddyn 13 - 11/11/2021

Noson Rhieni Rithiol Blwyddyn 12 - 9/12/2021 

CYFARFOD TîM GYRFA CYMRU YR YSGOL
j2e5-reader.jpg
Safwe UCAS
Canllaw i helpu rhieni gyda'r broses UCAS
Linc ar gyfer rhieni i helpu disgyblion Bl12 /13 gyda'i ffurflen UCAS
Blwyddyn 12 a 13