Pennaeth Y Chweched Dosbarth 2022-2023
Mr Tim Hayes


Is-Bennaeth Y Chweched Dosbarth 2022-2023
Mrs Alwen Owen


Cyfrif Trydar y 6ed = @6edyggbm 

Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r
ysgol / llywodraeth. 


Noson Rhieni Blwyddyn 13 -

Noson Rhieni Blwyddyn 12 -  

CYFARFOD TîM GYRFA CYMRU YR YSGOL
j2e5-reader.jpg
Safwe UCAS
Canllaw i helpu rhieni gyda'r broses UCAS
Linc ar gyfer rhieni i helpu disgyblion Bl12 /13 gyda'i ffurflen UCAS
Blwyddyn 12 a 13