top of page
Pennaeth Y Chweched Dosbarth 2023-2024 - Mr Tim Hayes
Is-Bennaeth Y Chweched Dosbarth 2023-2024 - Mrs Alwen Owen


Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i
benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 

Noson Rhieni Rhithiol Blwyddyn 13
- 13/11/2023 (Schoolcloud)
Noson Rhieni Rhithiol Blwyddyn 12 - 14/12/2023 (Schoolcloud)  

Ar gyfer gwybodaeth unigol ynghylch arholiadau'r Haf, ewch i wefan : https://examsassist.co.uk

  1. Mewngofnodwch drwy “schoolworkspace” – mewnbynnwch  cyfeiriad ebost Hwb (rhieni yn gallu defynddio ebost sydd gyda ni ar y system)

  2. Dewiswch “Anghofio cyfrinair” – byddwch yn derbyn cod drwy ebost 

  3. Unwaith fyddwch chi wedi mewngofnodi, gofynnwn i chi wirio a chadarnhau;  

  • Manylion yr ymgeisydd 

  • Cofrestriadau  

  • Trefniadau Mynediad  

  • Amserlen  

Safwe UCAS
Canllaw i helpu rhieni gyda'r broses UCAS
Linc ar gyfer rhieni i helpu disgyblion Bl12 /13 gyda'i ffurflen UCAS
Blwyddyn 12 a 13
bottom of page