top of page
Pennaeth Y Chweched Dosbarth 2023-2024 - Mr Tim Hayes
Is-Bennaeth Y Chweched Dosbarth 2023-2024 - Mrs Alwen Owen


Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i
benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 

Noson Rhieni Rhithiol Blwyddyn 13
- 13/11/2023 (Schoolcloud)
Noson Rhieni Rhithiol Blwyddyn 12 - 14/12/2023 (Schoolcloud)  
j2e5-reader.jpg
Safwe UCAS
Canllaw i helpu rhieni gyda'r broses UCAS
Linc ar gyfer rhieni i helpu disgyblion Bl12 /13 gyda'i ffurflen UCAS
Blwyddyn 12 a 13
bottom of page