top of page
Pennaeth Y Chweched Dosbarth 2022-2023 - Mr Tim Hayes

Is-Bennaeth Y Chweched Dosbarth 2022-2023 - Mrs Alwen Owen


Cyfrif Trydar y 6ed = @6edyggbm 

Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r
ysgol / llywodraeth. 


Noson Rhieni Blwyddyn 13 - 17/1
1/22 (Rithiol)

Noson Rhieni Blwyddyn 12 - 8/12/22 (Rithiol) 


Canlyniadau Lefel A / AS - 17/8/2023


 
CYFARFOD TîM GYRFA CYMRU YR YSGOL
j2e5-reader.jpg
Safwe UCAS
Canllaw i helpu rhieni gyda'r broses UCAS
Linc ar gyfer rhieni i helpu disgyblion Bl12 /13 gyda'i ffurflen UCAS
Blwyddyn 12 a 13
bottom of page