Pennaeth Y Chweched Dosbarth - Mr Tim Hayes

 

Is-Bennaeth Y Chweched Dosbarth - Mrs Lowri Davies

Cyfrif Trydar y 6ed = @6edyggbm 

Nodwch y gallai manylion isod newid o ganlyniad i 
benderfyniadau polisi’r ysgol / llywodraeth. 


Noson Rhieni Blwyddyn 13 - 15/4/2021 (ar-lein trwy Schoolcloud)

Noson Rhieni Blwyddyn 12 - 29/4/2021 (ar-lein trwy Schoolcloud)

 


 

CYFARFOD TîM GYRFA CYMRU YR YSGOL
j2e5-reader.jpg
Safwe UCAS
Canllaw i helpu rhieni gyda'r broses UCAS
Linc ar gyfer rhieni i helpu disgyblion Bl12 /13 gyda'i ffurflen UCAS
Blwyddyn 12 a 13