Trefniadau diwrnod canlyniadau TGAU 20fed o Awst

Gofynnwn i chi ddisgyblion blwyddyn 11 i ddilyn y canllawiau canlynol ar ddiwrnod eich canlyniadau er  mwyn sicrhau diogelwch pawb. Bydd disgwyl i chi ddod i’r ysgol ar amseroedd penodol a bydd disgwyl i chi gadw at y rheolau terfynol hefyd. 

11/1 ac 11/2 – 9:00 

11/3 ac 11/4 – 9:30 

11/5 – 10:00 

Wrth ddod mewn i’r ysgol, gofynnwn i chi ddilyn y system unffordd, trwy’r dderbynfa a golchi eich dwylo gan ddefnyddio’r sinc ar eich ffordd i mewn.

Troi i’r chwith drwy’r ffreutur ac i mewn i’r Neuadd.

Byddwch yn gadael y Neuadd ger y Lolfa ac allan drwy ddrysau Drws B. 

Trefniadau diwrnod canlyniadau Lefel A ac AS 13eg o Awst

Disgyblion sy'n aros am ganlyniadau Lefel A a TGAU - darllenwch yr wybodaeth ganlynol am ganlyniadau Haf 2020 - ynddynt mae popeth sydd angen i chi wybod cyn y diwrnod

Dyddiadau Pwysig 2019 - 2020 
Arholiadau TGAU : 4-15/11/2019
Arholiadau Ffug Bl.11/12/13 : 29/11-6/12/2019


Arholiadau Allanol Haf  : 
Asesiadau Mewnol Bl.7-10 : 

Yn dilyn canlyniadau cyfres arholiadau dyma costau am y flwyddyn hon

* Dychwelyd Sgriptiau - Llungopi / Copi Electroneg (£11)  
* Adolygiad o'r marcio  (£36) 
* Dychwelyd Sgriptiau  (£11)


 

 • Canlyniadau Cyfres Tachwedd 2019 : 
 • Canlyniadau Cyfres Ionawr 2020 : 
 • Canlyniadau Cyfres Mehefin 2020:
   
 • Canlyniadau 2020 - Lefel A/AS ar 13/8/2020 a TGAU ar 20/8/2020
Arholiadau ysgol
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Flickr Social Icon

YGGBM