top of page
Dyddiadau Pwysig 2022 - 2023
 
Arholiadau TGAU ac UG yn cychwyn : 9/5/2023
Arholiadau Lefel A yn cychwyn : 12/5/2023
21/6/2023 - Bl. 7-10 Wythnos arholiadau a phrofion mewnol - Amserlen arholiadau
Canlyniadau Lefel A / AS : 17/8/2023
Canlyniadau TGAU : 24/8/2023

Arholiadau ysgol
bottom of page