top of page
Gall disgyblion weld eu gwybodaeth arholiadau trwy EduLink ac Exams Assist
Pupils can view their exam information via EduLink and Exams Assist 

Blwyddyn 10-13 - Ar gyfer gwybodaeth unigol ynghylch arholiadau'r Haf, ewch i wefan : https://examsassist.co.uk

  1. Mewngofnodwch drwy “schoolworkspace” – mewnbynnwch  cyfeiriad ebost Hwb (rhieni yn gallu defynddio ebost sydd gyda ni ar y system)

  2. Dewiswch “Anghofio cyfrinair” – byddwch yn derbyn cod drwy ebost 

  3. Unwaith fyddwch chi wedi mewngofnodi, gofynnwn i chi wirio a chadarnhau;  

  • Manylion yr ymgeisydd 

  • Cofrestriadau  

  • Trefniadau Mynediad  

  • Amserlen  

image.png
Dyddiadau Pwysig - 2023 - 2024 - Important dates
 
Arholiadau haf yn cychwyn / Summer examinations start - 7/5/2024
Arholiadau haf yn gorffen / Summer examination finish - 16/6/2024
Canlyniadau Lefel A+AS / A Level+AS results - 15/8/2024
Canlyniadau TGAU / GCSE results - 22/8/2024

Arholiadau ysgol / School examinations
bottom of page