top of page
Dyddiadau Pwysig 2022 - 2023
 
Arholiadau TGAU ac UG yn cychwyn : 16/5/2022 
Arholiadau Lefel A yn cychwyn : 6/6/2022
Canlyniadau Lefel A / UG : 17/8/2022
Canlyniadau TGAU : 24/8/2022

Arholiadau ysgol
bottom of page