Dyddiadau Pwysig 2021 - 2022
 
Arholiadau Ffug Bl.11/12/13 : 6-15/12/2021
Asesiadau Mewnol Bl.7-10 : 
Arholiadau TGAU ac UG yn cychwyn : 16/5/2022 
Arholiadau Lefel A yn cychwyn : 6/6/2022
Canlyniadau Lefel A / UG : 18/8/2022
Canlyniadau TGAU : 25/8/2022

Arholiadau ysgol