Trefniadau diwrnod canlyniadau TGAU 20fed o Awst 

Gofynnwn i chi ddisgyblion blwyddyn 11 i ddilyn y canllawiau canlynol ar ddiwrnod eich canlyniadau er  mwyn sicrhau diogelwch pawb. Bydd disgwyl i chi ddod i’r ysgol ar amseroedd penodol a bydd disgwyl i chi gadw at y rheolau terfynol hefyd. 

11/1 ac 11/2 – 9:00 a.m.

11/3 ac 11/4 – 9:30 a.m.

11/5 – 10:00 a.m.

Wrth ddod mewn i’r ysgol, gofynnwn i chi ddilyn y system unffordd, trwy’r dderbynfa a golchi eich dwylo gan ddefnyddio’r sinc ar eich ffordd i mewn.

Troi i’r chwith drwy’r ffreutur ac i mewn i’r Neuadd.

Byddwch yn gadael y Neuadd ger y Lolfa ac allan drwy ddrysau Drws B. 

1/22
Cysylltu â ni

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Croes-y-Ceiliog,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin,
Gorllewin Cymru. SA32 8DN

Rhif ffôn - 01267 234829

E-bost - swyddfa@bromyrddin.org

  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
Dilynwch ni

Cyfarchion cynnes iawn i chi i gyd a chroeso i wefan Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.  Ysgol Uwchradd benodedig Gymraeg yw Bro Myrddin a daw'r disgyblion atom o dref hynafol Caerfyrddin ac o ardaloedd cefn gwlad prydferth ochr orllewinol a gogleddol y Sir.

Ymfalchïwn yn safonau academaidd cyson uchel yr ysgol, ac mae ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn hynod o bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd. 

 
Mae cyfrannu at ddiwylliant Cymreig a Chymraeg trwy lu o weithgareddau 

gan gynnwys gwaith y Pwyllgor Cymreictod Project4Cymraeg, yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol yn allweddol bwysig, fel mae ein cyfraniad i'r gymuned leol, trwy waith elusennol, gwaith gwirfoddol ac amryw gysylltiadau eraill. Porwch drwy dudalennau ein gwefan er mwyn i chi ddysgu mwy am ein gwaith ac er mwyn i chi gael blas ar fywyd yr ysgol.  


  Dr Llinos Jones

Gwefannau defnyddiol
Neges o groeso gan y Pennaeth
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

YGGBM