top of page
Beth yw cwci?

Mae cwci yn ffeil wybodaeth sydd wedi cael ei storio ar eich cyfrifiadur, tabled neu ffôn smart. Mae’n cynorthwyo safweoedd i gofio eich gwybodaeth pan rydych chi’n pori ar y safwe. Mae bron pob prif safwe fawr yn defnyddio cwcis.

 

Mae’r safwe yma yn defnyddio cwcis syml, mae bron pob safwe yn gwneud erbyn hyn. Mae’r cwcis yma yn:

·   Gadael i’n safwe weithio fel y disgwylir iddo

·   Gwella sicrwydd/cyflymdra defnyddio’r safwe

 

Dy’n ni ddim yn defnyddio cwcis i:

 

·   gasglu gwybodaeth i ganfod manylion personol y defnyddiwr

·   gasglu gwybodaeth sensitive am y defnyddiwr

·   ddanfon ymlaen i unrhyw gwmni marchnata

·   ddanfon ymlaen i unrhyw gwmni arall.

 

Pa gwcis sy’n cael eu defnyddio ar y Wefan hon?

·   Twitter. Mae Twitter yn storio cwcis sy’n caniatau eu swyddogaethau cymdeithasol gan gynnwys y ‘Tweet’ ac i gynhyrchu defnydd o wybodaeth pan rydych chi’n ymweld gyda’n safwe.

·   Analytics. Mae Gwgl yn darparu data dienw ynglŷn ar ymweliadau a wneir i’n gwefan. Mae Gwgl cymdeithasol hefyd yn stori cwcis sy’n caniatau y ‘Gwgl’ a’r rhannu cymdeithasol.

 

Rheoli eich cwcis :

I gael gwybod sut mae caniatáu, atal, dileu a rheoli cwcis, dilynwch y ddolen gyswllt isod a dewiswch y porwr yr ydych yn ei ddefnyddio. Hefyd gallwch ddarllen tudalennau cymorth eich porwr i gael rhagor o wybodaeth.


Sut mae rheoli cwcis (bydd y ddolen gyswllt yn agor mewn ffenestr newydd)

Rhagor o Ddeunydd Darllen

Mae gwybodaeth ddefnyddiol am gwcis i'w chael ar:


BBC Webwise Reference
http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/about-cookies


All About Cookies
http://www.allaboutcookies.org


Gwybodaeth ynghylch y Canllaw Cwcis gan y Siambr Fasnach Ryngwladol – yr ICC (UK)

http://www.international-chamber.co.uk/blog/2012/04/02/
launch-of-icc-uk-cookie-guide/


Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)
http://www.ico.gov.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/cookies.aspx

Os yr ydych yn poeni am ddefnydd cwcis ar ein safwe, cysylltwch gyda ni ar 01267 234829 neu swyddfa@bromyrddin.sirgar.sch.uk

Polisi defnyddio cwcis (drafft 2.7.2012)
bottom of page