top of page

Cysylltu â ni / Contact us

Pennaeth / Headteacher
Dr Llinos Jones

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Croes-y-Ceiliog,

Caerfyrddin / Carmarthen

Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire

Gorllewin Cymru / West Wales

SA32 8DN

E-bost / E-mail : swyddfa@bromyrddin.org

Rhif Ffôn / Telephone : 01267 234829  

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram

Ein Lleoliad / Our location

bottom of page