top of page
  • Facebook Social Icon
  • X
  • Instagram
  • YouTube Social  Icon
  • Flickr Social Icon

Dr Llinos Jones - Pennaeth / Headteacher 
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin
Croes-y-Ceiliog
Caerfyrddin / Carmarthen

Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire

Cymru / Wales

SA32 8DN
 

Rhif ffôn / Telephone - 01267 234829
E-bost / E-mail - swyddfa@bromyrddin.org

 

yggbm-badge23.jpg

Ysgol Gyfun Gymraeg

BRO MYRDDIN

BRO MYRDDIN

Welsh Comprehensive School

Heb Ddysg - Heb Ddeall
Am y wybodaeth ddiweddaraf am gau'r ysgol ac amhariadau, edrychwch ar y negeseuon Facebook isod.

For the latest information and updates on school closures and disruptions, view the Facebook posts below. 
bottom of page